Logo Facebook Zakup Nieruchomości Zielona Góra

Zakup Nieruchomosci ⓒ All rights reserved.

logo wizytówki google Zakup Nieruchomości Zielona Góra

Spadek nieruchomości to często mnóstwo formalności i problemów prawnych, które wymagają uregulowania. Dotyczy to szczególnie nieruchomości, co do której zmarły nie pozostawił testamentu. Sytuacja znacznie się komplikuje, kiedy pojawia się kilku spadkobierców. Jakie formalności trzeba zatem załatwić po otrzymaniu spadku?
 

 

Jak uregulować sytuację prawną nieruchomości?

 

Procedura spadkowa może odbyć się na dwa sposoby. Uzależnione są głównie od sytuacji spadkobierców i ich wspólnej decyzji.

 

 

1. Poświadczenie nabycia spadku.

 

Jeśli wszyscy spadkobiercy są zgodni co do udziałów w spadku, wystarczy odpowiedni dokument sporządzony w formie aktu notarialnego. W tej sytuacji wszyscy zainteresowani muszą wstawić się u notariusza, który wskaże udziały każdego z nich. To szybka i najprostsza droga do uregulowania sytuacji prawnej nieruchomości.

 

 

2. Sądowe stwierdzenie nabycia spadku.

 

Jeśli jednak spadkobiercy mają odmienne zdanie co do podziału i udziału w spadku, konflikt musi rozwiązać sąd. To instytucja państwowa zdecyduje, co i w jakim udziale należy się poszczególnemu zainteresowanemu. Po wszystkim niezbędny jest również wpis w wydziale ksiąg wieczystych, przy czym konieczne jest złożenie stosownego wniosku.

 

Mieszkanie w spadku, jakie koszty?

 

Każda z obu sytuacji niesie ze sobą koszty. Notariusz pobiera kwotę 50 zł bez względu na wysokość spadku, przy czym należy jeszcze doliczyć kwotę 100 zł za sporządzenie protokołu. W przypadku drogi sądowej kwota jest nieco większa. Wydłuża się również sam proces regulacji prawnej. Złożenie wniosku w sądzie to kwota 100 zł, z kolei wpis w księgach wieczystych to kwota 200 zł. Pozostaje również kwestia podatku.

 

 

 

Czy trzeba zapłacić podatek w przypadku odziedziczonej nieruchomości?

 

Tutaj sytuacja uzależniona jest od stopnia pokrewieństwa. Z podatku zwolnione są osoby z najbliższej rodziny, czyli małżonek, dzieci, rodzice, wnuki.

W tym przypadku niezbędny jest czas, gdyż zaistniały fakt należy zgłosić w urzędzie skarbowym w terminie do 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu, lub od zarejestrowania aktu poświadczenia sporządzonego przez notariusza.

Jeśli jednak spadkobierca nie należy do grona najbliższej rodziny, musi zapłacić podatek w kwocie 19%. A co, jeśli spadkobierca chce sprzedać otrzymaną nieruchomość?

 

Mieszkanie w spadku, jakie koszty?


Tak, jeśli dokona tego przed upływem 5-ciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie mieszkania. Jeśli jednak kwota zostanie przeznaczona na własne cele mieszkaniowe, np. zakup innego mieszkania, działki, gruntu lub spłatę kredytu hipotecznego, takiej zapłaty można uniknąć.

 

 

Chcesz sprzedać nieruchomość i nie tracić czasu na cały proces? Sprawdź naszą ofertę na stronie www.zakup-nieruchomosci.pl. Zapraszamy również na naszego bloga, gdzie znajdziesz mnóstwo cennych informacji i porad.

 

 

 

 

Otrzymałeś mieszkanie w spadku, co dalej?

15 sierpnia 2021
Logo z linkiem do strony zakup nieruchomosci pl Zielona Góra
Logo z linkiem do strony zakup nieruchomosci pl Zielona Góra

BAZA WIEDZY