Logo Facebook Zakup Nieruchomości Zielona Góra

Zakup Nieruchomosci ⓒ All rights reserved.

logo wizytówki google Zakup Nieruchomości Zielona Góra

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

1. Strona zakup-nieruchomości.pl podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z naszej witryny.

2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez

oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną,

witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik.

3. Cookies pozwalają mi:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, jakiego oczekujesz,

 • pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,

 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,

 • umożliwiać Ci udostępnianie treści w serwisach społecznościowych

 • umożliwiać Ci odtwarzanie treści podchodzących z serwisów zewnętrznych

 • ulepsza funkcje dostępne dla Ciebie w ramach strony

 • korzystać z narzędzi marketingowych,

 • kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy

4. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka,

rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, odwiedzonych podstron,

informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem

formularzy kontaktowych.

5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają

z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną

i bezproblemową nawigację.

 • Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia

Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Wykorzystuje cookies w celu prowadzenia działań remarketingowych polegających na

prezentowaniu Ci reklam zachęcających do powrotu do serwisu.

W tym celu wykorzystuję Pixel Facebooka oraz sieć Google AdWords.

6. Podczas pierwszej wizyty w serwisie wyświetla jest Ci informacja na temat stosowania plików

cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

 

Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

7. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach serwisu;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczenie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia

cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

PLIKI COOKIES

ADMINISTRATOR DANYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności

 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów(prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, 
  której dane dotyczą,

2. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.

2.1. Twoje dane przekazywane mi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ramach formularza kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłączenie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

2.2. Wpisując się na formularz kontaktowy, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuje Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

3. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez: Sławomir Mackiewicz,

każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,

 • ich sprostowania,

 • usunięcia

 • ograniczenia przetwarzania

 • przenoszenia danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@zakup-nieruchomosci.pl

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych

podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzających,

z którymi ściśle współpracujemy.

10. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

1. Administratorem danych osobowych strony zakup-nieruchomości.pl odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest Sławomir Mackiewicz z siedzibą w Zielonej Górze
na ul. Powstańców Warszawy, 65-807.  REGON: 970628664, NIP: 9291486442.

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. („GDPR” – General Data Protection Regulation) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Szanujemy prawo do prywatności, dlatego naszym priorytetem jest dbanie o bezpieczeństwo państwa danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym na landing page'u traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera lub formularza kontaktowego, aby po prostu skontaktować się ze mną. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

6. Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć z korzystania z witryny www.zakup-nieruchomosci.pl.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI www.zakup-nieruchomości.pl

Logo z linkiem do strony zakup nieruchomosci pl Zielona Góra
Logo z linkiem do strony zakup nieruchomosci pl Zielona Góra