Logo Facebook Zakup Nieruchomości Zielona Góra

Zakup Nieruchomosci ⓒ All rights reserved.

logo wizytówki google Zakup Nieruchomości Zielona Góra

Pandemia odcisnęła swoje piętno na każdym z nas. Dlatego rząd uruchomił pomoc finansową dla osób dotkniętych gospodarczymi skutkami koronawirusa. Najemcy mieszkań mogą starać się o dopłatę do czynszu w wysokości do 1500 zł miesięcznie. Taka pomoc będzie dodatkowym wsparciem przez pół roku.

 

Kto może liczyć na wsparcie finansowe?
 

Na pomoc rządową mogą liczyć najemcy wszystkich typów mieszkań. Dotyczy to lokali komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych. Co więcej, projekt obejmuje również mieszkania wynajmowane prywatnie.

 

Wszystkie osoby, które wykażą, iż w ostatnich trzech miesiącach ich miesięczny dochód był niższy o co najmniej 25 procent w porównaniu z 2019 rokiem, mogą liczyć na pomoc finansową.

Należy również wykazać dokument, iż mieszkanie zostało wynajęte przed 14 marca 2020 r. i spełnia wymogi normatywne. Według przepisów na podstawowy dodatek mieszkaniowy mogą liczyć osoby, które posiadają:
- 35 mkw dla jednej osoby;
- 40 mkw dla dwóch osób;
- 45 mkw dla trzech osób;
- 55 mkw dla czterech osób;
- 65 mkw dla pięciu osób;
- 70 mkw dla sześciu osób;
- 15 mkw dodatkowo w przypadku zamieszkania każdej osoby ze znaczną niepełnosprawnością.
Każda kolejna osoba to dodatkowe 5 mkw.

 

Większe nieruchomości oznaczają inne przeliczniki i wydatki mieszkaniowe. 

 

Na jaką kwotę można liczyć?
 

Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej z powodu COVID każda pomoc jest niezbędna. Trudno określić, ilu Polaków straciło pracę w wyniku pandemii, jednak statystyki pokazują nie ubłagalnie, że sytuacja na rynku pracy nie napawa optymizmem.

Wysokość dodatku trudno obliczyć samemu, a wartość ostateczna uzależniona jest od normatywu. Państwo przewiduje na ten cel przeznaczyć 420 mln złotych. Projekt zakłada dopłatę w wysokości do 1500 złotych miesięcznie przez pół roku. Wysokość ma przekładać się na 75 procent wysokości czynszu.


 

Co należy zrobić, by dostać

dopłatę do czynszu?
 

Aby uzyskać dopłatę do czynszu, należy złożyć stosowny wniosek. Najemcy mają czas do końca 2020 roku. Dopłata do dodatku mieszkaniowego, która finansowana jest z budżetu państwa będzie przyznawana przez gminę. Należy zatem udać się do Urzędu Gminy i oprócz wniosku przedstawić stosowne dokumenty. Należy wykazać dochody z ostatnich trzech miesięcy i wykazać, iż są one niższe o co najmniej 25 procent niż w roku 2019.

Można w tym celu posłużyć się PIT-em za rok 2019. Należy również wskazać, iż mieszkanie było wynajmowane przed 14 marca 2020. Pozyskana kwota może posłużyć na pokrycie opłat przyszłych i zaległych, jednak nie wcześniejszych niż powstałe przed 1 marca 2020 roku. 

 

 

Gdzie składać wnioski

o dopłatę do czynszu w Zielonej Górze?

 

Zielonogórzanie, podobnie jak mieszkańcy pozostałych miejscowości, mogą liczyć na wsparcie rządu w wyniku pandemii. W tym celu należy udać się do urzędu, który zajmuje się dodatkami mieszkaniowymi. Placówka mieści się przy ulicy Długiej 13. Niezbędną dokumentację należy dostarczyć najpóźniej do końca grudnia 2020 i czekać na odpowiedź.

 

Dane kontaktowe:

Biuro Dodatków Mieszkaniowych
adres www
ul. Długa 13 
65 - 001 Zielona Góra
tel.(+48) 68 45-29- 880 

 


 

źródło: rp.pl

 

 

 

 

Dopłata do czynszów - nawet do 1500 zł miesięcznie.

28 września 2020
Logo z linkiem do strony zakup nieruchomosci pl Zielona Góra
Logo z linkiem do strony zakup nieruchomosci pl Zielona Góra

BAZA WIEDZY